Inregistrare dosar personal itm, elemente obligatorii dar si alte documente incluse

Accesati servicii de consultanta pentru recrutare de personal cand faceti angajari
28 martie 2018
Depunerea declaratiilor fiscale online, un subiect de interest atat pentru firme cat si pentru persoanele fizice
22 aprilie 2018

Realizarea si pastrarea unui dosar de personal pentru fiecare angajat este una din obligatiile angajatorului, acesta trebuind sa il prezinte in cazul unui control ITM. Desi nu sunt specificate explicit toate documentele pe care acesta ar trebui sa le cuprinda, de regula inregistrarea dosarului de personal itm trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • Cererea de angajare
 • Curriculum Vitae
 • Acte de studii si calificare
 • Acte de stare civila
 • Act de identitate
 • Avizul medical
 • Fisa de aptitudini
 • Contractul individual de munca
 • Actele aditionale la acest contract de munca
 • Fisa postului
 • Permisul de munca (pentru cetatenii straini)
 • Acte privind cercetarea si sanctionarea disciplinara
 • Cazier judiciar, daca este cazul

Alte documente care se mai regasesc in dosarul de personal sunt cererile salariatilor pentru concediile de odihna, informatii privind persoanele in intretinere, cursurile urmate de salariat, adeverinta de vechime in munca, etc.

Aceste acte pot fi solicitate si de catre angajati sau fost angajati, sub forma de copie, printr-o cerere in scris.

Vedem astfel ca numarul documentelor caresunt cuprinse in dosarul de personal este unul extins, putem deduce o categorie de documente care sunt necesare a fi avute, atat pentru o buna conlucrare cu angajatul cat si pentru a folosi in cazul unei inspectii ITM. Insa existenta acestui dosar si realizarea acetuia intr-o forma cat mai completa nu este doar o obligatie in fata institutiilor din domeniu, ci este si un instrument de baza in activitatea de resurse umane, cunoscand astfel toate datele ce tine d activitatea, pregatirea si experienta fiecarui angajat. In cazul unui control din partea ITM, aagajatorul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa prezinte acest dosar, impreuna cu alte documente solicitate, in caz contrar fiind pasibil de o amenda considerabila. La fel este amandabil si refuzul angajatorului de a pune la dispozitia salariatului a copiilor dupa dosar in urma solicitarii acestuia in scris.

De asemenea este important sa mentionam ca angajatorul este responsabil si cu pastrarea in conditii de siguranta a datelor a dosarelor personale si a registrului electronic astfel incat dreptul persoanelor la protectia datelor cu caracter personal sa nu fie incalcat, raspunzand pentru orice posibil prejudiciu adus in acest sens.

Analizand toate aceste elemente de mai sus observam ca inregistrarea dosarului de personal itm cuprinde o multitudine de elemente, necesare atat in relatia cu ITM-ul, cat si in relatia angajator-angajat, datele care se inregistreaza in cadrul REVISAL sunt mult mai succinte, ele vizand datele referitoare la contractele individuale de munca in desfasurare, in format electronic, cum ar fi datele de identificare ale salariatilor, data angajarii, perioada, functia, tipul contractului individual de munca, durata si repartizarea normala a timpului de munca, salariul de baza, data incetarii CIM.

Comments are closed.

SOLICITA OFERTA